საკრებულო
საკრებულოს დებულება
წევრები
საკრებულოს წევრები
საკრებულოს თავმჯდომარე
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
კომისიები
სოციალურ საკითხთა კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
სამანდატო საპროცედურო და ეთიკის კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
ინფრასრტუქტურისა და სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარების კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
აგრარულ საკითხთა,გარემოს დაცვისა და ქონების მართვის კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
საკრებულოს ფრაქციები
ფრაქცია მაჟორიტარები
წესდება
წევრები
თავმჯდომარე
ფრაქცია დედოფლისწყარო
წესდება
წევრები
თავმჯდომარე
ფრაქცია ხორნაბუჯი
წესდება
წევრები
თავმჯდომარე
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები"
წევრები
დროებითი სამუშაო ჯგუფები
საკრებულოს აპარატი
საკრებულოს აპარატის დებულება
აპარატის წევრები
აპარატის უფროსი
იურიდიული განყოფილების უფროსი
საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი
გამგეობა
გამგეობის დებულება
სტრუქტურული ერთეულები
ადმინისტრაციული სამსახური
დებულება
ზედამხედველობის სამსახური
დებულება
ინფრასტრუქტურის სამსახური
დებულება
კულტურის, სპორტის და ძეგლთა დაცვის სამსახური
დებულება
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
დებულება
საფინანსო სამსახური
დებულება
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
დებულება
სოფლის მეურნეობის სამსახური
დებულება
სოციალური სამსახური
დებულება
მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფიული მონაცემები
ისტორია
რუქა
ადმინისტრაციული ერთეულები
სამართლებრივი აქტები
საკრებულოს დადგენილებები
საკრებულოს განკარგულებები
თავმჯდომარის ბრძანებები
ბრძანებები
საკადრო ბრძანებები
აგვისტო 2015
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

                                                              DSCN0989

13 ივლისს 12 საათზე  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში გაიმართება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

დედოფლისწყაროს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის ინფორმაციით, ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ხელახალ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე (www.hr.gov.ge) , 17-დან 26 თებერვლის  ჩათვლით ,122 კანდიდატი  დარეგისტრირდა .  საკონკურსო-საატესტაციო კომისიამ, არასრულყოფილი საბუთების წარდგენის გამო, ტესტირების ეტაპზე გადასვლაზე უარი უთხრა 18 კანდიდატს.

ტესტირება ჩატარდა იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ, მიმდინარე წლის 5 მარტს, ქ. თბილისში. ტესტირების ეტაპზე არ გამოცხადდა  42 კანდიდატი,  ხოლო 24 -მა  დადგენილი ბარიერი  -31 ქულა ვერ გადალახა.

2015 წლის 16 თებერვალს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკონკურსო-საატესტაციო კომისია გამოაცხადა კონკურსი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა კონკურსში   ჩაშლილად გამოცხადებულ 18 ვაკანტურ თანამდებობაზე.:

1. იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში.

3. ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, საზოგადოებასთან

ურთიერთობისსაკითხებში.

4. ადმინისტრაციული სამსახურის, ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის        კოორდინაციის განყოფილების   სპეციალისტი,   მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში,   7(შვიდი) ვაკანტური თანამდებობა.

5. ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის    ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკისგანყოფილების   უფროსი სპეციალისტი ეკონომიკურ   საკითხებში.

6. ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში.  

7. ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი   სპეციალისტი არქმშენინსპექციის   საკითხებში.

8. ზედამხედველობის სამსახურის  უფროსი სპეციალისტი არქმშენინსპექციის, ადგილობრივი გადასახადებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების საკითხებში.

9. საფინანსო-საბიუჯეტო, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის მთავარი  სპეციალისტი ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში.

10.    სოფელ მირზაანის ადმინისტრაციულ   ერთეულში   მუნიციპალიტეტის   გამგებლის   წარმომადგენელი  

11.  სოფელ ზემო  ქედის ადმინისტრაციულ   ერთეულში  მუნიციპალიტეტის   გამგებლის   წარმომადგენელი  

12.    სოფელ   სამთაწყაროს ადმინისტრაციულ   ერთეულში   მუნიციპალიტეტის   გამგებლის   წარმომადგენელი  

კონკურსანტებმა განაცხადი უნდა გააკეთონმხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე: www.hr.gov.ge. მიმდინარე წლის 17 თებერვლიდან 26 თებერვლის ჩათვლით.

 

 

კონკურსანტებს კონკურსის ეტაპების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია ეცნობებათ მათ მიერ გაკეთებულ განაცხადში მითითებულ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

 

 

 

                                                                                                                              ტესტირებაზეკონკურსანტებს მოეთხოვებათ შემდეგი კანონების ცოდნა:

-საქართველოს კონსტიტუცია
-საქართველოსორგანულიკანონიადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსი
-
საქართველოსკანონისაჯაროსამსახურისშესახებ
-
საქართველოსკანონიზოგადიადმინისტრაციულიკოდექსი
-
ადგილობრივითვითმმართველობისშესახებევროპულიქარტია

დამატებითი მოთხოვნები:

 

-         პასუხისმგებლობის გრძნობა

-         ორგანიზებულობა

-         კომუნიკაციის უნარი

-         სანდოობა

-         ეთიკურობა

-         დროის ეფექტურად მართვა

-         სასურველია უმაღლესი განათლება( ბაკალავრი/მაგისტრი)

 

დამატებითი ინფორმაცია

1. კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა კანდიდატმა კონკურსის გამოცხადების დღიდან 10 დღის ვადაში საკონკურსო კომისიას უნდა წარუდგინოს:
- განაცხადი მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე: www.hr.gov.ge.
- პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.
-განათლების ან შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომის, საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი);
2. კონკურსს ატარებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა მუდმივმოქმედი საკონკურსო-საატესტაციო კომისია 
3. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატს უფლება აქვს განაცხადი წარადგინოს ერთდროულად არაუმეტეს 5 (ხუთ) ვაკანსიაზე, ელექტრონული ფორმით, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე: www.hr.gov.ge. 
4. კანდიდატმა საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე: (www.hr.gov.ge) 
ბლოკში პირადი ინფორმაცია, უნდა ატვირთოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ბლოკში განათლება-კვალიფიკაცია, უნდა ატვირთოს შესაბამისი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. 
5. კონკურსი ჩატარდება 3 (სამ) ეტაპად:
ა. პირველი ეტაპი: განცხადების გადარჩევა - რომლის შემდეგ კონკურსში მონაწილეობას გააგრძელებენ და ტესტირების ეტაპზე გადავლენ მხოლოდ ის კანდიდატები, რომელთა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია დააკმაყოფილებს დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;
ბ. მეორე ეტაპი: ტესტირება - რომლის შემდეგ კონკურსში მონაწილეობას გააგრძელებენ და გასაუბრების ეტაპზე გადავლენ მხოლოდ ის კანდიდატები, რომლებიც გადალახავენ ტესტირების ეტაპის მინიმალურ ზღვარს - 50%-ს პლიუს ერთი ქულა, არანაკლებ 31 ქულას. 
გ. მესამე ეტაპი: გასაუბრება.
6.ტესტირება ჩატარდება ორი მიმართულებით - საქართველოს კანონმდებლობასა და ზოგად უნარებში. კანონმდებლობის ნაწილში იქნება სულ 45 ტესტი, ხოლო ზოგადი უნარების ნაწილში იქნება 15 ტესტი.
7. ტესტის ორივე ნაწილში მოცემული იქნება დავალების პირობა და მასთან დაკავშირებული ოთხი სავარაუდო პასუხი. ტესტზე მუშაობისას კანდიდატმა უნდა მონიშნოს შემოთავაზებული ოთხი პასუხიდან მხოლოდ რომელიმე ერთი, მისი აზრით, სწორი პასუხი. თითოეული სწორი პასუხი ფასდება ერთი ქულით. ტესტირების მაქსიმალური ქულა არის 60.
8. ტესტირების ზუსტი ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ ინფორმაცია კონკურსანტს ეცნობება მის მიერ გაკეთებულ განაცხადში მითითებული ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

9.კომისიის შესაბამისი გადაწყვეტილება კონკურსის ეტაპების (განცხადების გადარჩევისა და გასაუბრების შესახებ) კანდიდატებს ეცნობებათ მათ მიერ განაცხადში (აპლიკაციაში) მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გასაუბრების ეტაპზე კონკურსანტებმა დამატებით უნდა იცოდნენ დედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2012 წლის 26 იანვრის N6 დადგენილება „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ.“

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის იურიდიული მისამართი: დედოფლისწყარო, მ. კოსტავას ქ.N44(დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობა).

ელექტრონული მისამართი: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

საკონკურსო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ხმათა უმრავლესობით, განაცხადის წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს სამი თვისა.

sa საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შემადგენლობა:

1.

1) სოლომონ ღორაშვილი- საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე,   დედოფლისწყაროს მიმუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე.

2) ელენე ბაიაშვილი - კომისიის წევრი, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი.

3) მარინა შეითნიშვილი -კომისიის წევრი, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სა სამსახურის უფროსი.

4) გივი გიგაური -კომისიის წევრი, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მა მართვის  საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე.

5) გოჩა სამუკაშვილი - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სასაკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე.

6) ეთერ ოთარაშვილი - დედოფლისწყაროს N1 საჯარო სკოლის დირექტორი.

7) ეთერ დავითაშვილი - დედოფლისწყაროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი.

ფუნქციონალურიკოდი org. kodi დასახელება 2014 წლის გეგმა 2014 წლის  თორმეტი  თვის  ფაქტი    
სულ მათ შორის სულ მათ შორის    
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები    
    დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 9 147,7 2 314,5 6 833,2 8 284,5 2 162,1 6 122,4    
    მომუშავეთა რიცხოვნობა 185 0,0 185 114,0 0,0 114,0 formula  
    ხარჯები 5 477,7 130,5 5 347,2 5 012,8 125,1 4 887,7 formula  
    შრომის ანაზღაურება 1 601,6 0,0 1 601,6 1 548,2 0,0 1 548,2 formula  
    ხელფასი 1 601,6 0,0 1 601,6 1 548,2 0,0 1 548,2 formula  
    ხელფასები ფულადი ფორმით 1 601,6 0,0 1 601,6 1 548,2 0,0 1 548,2 formula  
    თანამდებობრივი სარგო 1 601,6 0,0 1 601,6 1 548,2 0,0 1 548,2 formula  
    საქონელი და მომსახურება 1 664,7 90,5 1 574,2 1 373,9 85,1 1 288,8 formula  
    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 197,7 0,0 197,7 195,3 0,0 195,3 formula  
    მივლინებები 14,6 0,0 14,6 9,7 0,0 9,7 formula  
    მივლინება ქვეყნის შიგნით 10,6 0,0 10,6 6,6 0,0 6,6 formula  
    მივლინება ქვეყნის გარეთ 4,0 0,0 4,0 3,1 0,0 3,1 formula  
    ოფისის ხარჯები 280,6 68,1 212,5 207,5 65,0 142,5 formula  
    საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 16,6 0,0 16,6 14,6 0,0 14,6 formula  
    ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 20,8 0,0 20,8 11,7 0,0 11,7 formula  
    მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 29,9 0,0 29,9 17,0 0,0 17,0 formula  
    კომპიუტერული ტექნიკა 4,3 0,0 4,3 2,7 0,0 2,7 formula  
    კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 9,1 0,0 9,1 4,4 0,0 4,4 formula  
    გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 9,0 0,0 9,0 3,3 0,0 3,3 formula  
    სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  7,5 0,0 7,5 6,6 0,0 6,6 formula  
    საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 11,0 0,0 11,0 3,1 0,0 3,1 formula  
    საოფისე ავეჯი 6,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 formula  
    სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  4,5 0,0 4,5 3,1 0,0 3,1 formula  
    შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი  73,1 68,1 5,0 65,0 65,0 0,0 formula  
    კავშირგაბმულობის ხარჯი  40,9 0,0 40,9 27,6 0,0 27,6 formula  
    საფოსტო მომსახურების ხარჯი  2,6 0,0 2,6 2,4 0,0 2,4 formula  
    კომუნალური ხარჯი  82,6 0,0 82,6 64,5 0,0 64,5 formula  
    ელექტროენერგიის ხარჯი 9,5 0,0 9,5 8,9 0,0 8,9 formula  
    წყლის ხარჯი 11,0 0,0 11,0 10,3 0,0 10,3 formula  
    ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 43,0 0,0 43,0 30,3 0,0 30,3 formula  
    შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  19,1 0,0 19,1 15,0 0,0 15,0 formula  
    ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  3,1 0,0 3,1 1,6 0,0 1,6 formula  
    წარმომადგენლობითი ხარჯები  28,0 0,0 28,0 25,5 0,0 25,5 formula  
    რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  188,7 0,0 188,7 142,3 0,0 142,3 formula  
    საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  123,1 0,0 123,1 104,6 0,0 104,6 formula  
    მიმდინარე რემონტის ხარჯი  12,6 0,0 12,6 6,5 0,0 6,5 formula  
    ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 40,0 0,0 40,0 22,6 0,0 22,6 formula  
    ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 formula  
    მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი  6,0 0,0 6,0 4,5 0,0 4,5 formula  
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები  6,0 0,0 6,0 3,1 0,0 3,1 formula  
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 955,1 22,4 932,7 793,6 20,1 773,5 formula  
    აუდიტორული მომსახურების ხარჯი  4,5 0,0 4,5 2,5 0,0 2,5 formula  
    საარქივო მომსახურების ხარჯი  4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 formula  
    შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი  76,0 0,0 76,0 76,0 0,0 76,0 formula  
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  870,6 22,4 848,2 711,1 20,1 691,0 formula  
    სუბსიდიები 1 852,8 0,0 1 852,8 1 778,5 0,0 1 778,5 formula  
    სოციალური უზრუნველყოფა 339,0 40,0 299,0 295,1 40,0 255,1 formula  
    დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება  339,0 40,0 299,0 295,1 40,0 255,1 formula  
    ფულადი ფორმით  339,0 40,0 299,0 295,1 40,0 255,1 formula  
    სხვა ხარჯები 19,6 0,0 19,6 17,1 0,0 17,1 formula  
    სხვადასხვა ხარჯები  19,6 0,0 19,6 17,1 0,0 17,1 formula  
    სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები  19,6 0,0 19,6 17,1 0,0 17,1 formula  
    პერსონალის დაზღვევის ხარჯი  19,6 0,0 19,6 17,1 0,0 17,1 formula  
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 670,0 2 184,0 1 486,0 3 271,7 2 037,0 1 234,7 formula  
    ძირითადი აქტივები  3 670,0 2 184,0 1 486,0 3 271,7 2 037,0 1 234,7 formula  
    შენობა-ნაგებობები  3 651,8 2 184,0 1 467,8 3 257,9 2 037,0 1 220,9 formula  
    საცხოვრებელი შენობები  11,8 6,4 5,4 0,0 0,0 0,0 formula  
    არასაცხოვრებელი შენობები  48,5 0,0 48,5 29,2 0,0 29,2 formula  
    გზები  1 910,4 1 177,3 733,1 1 841,3 1 120,2 721,1 formula  
    საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  848,0 708,6 139,4 745,7 641,1 104,6 formula  
    ელექტრო გადაცემი ხაზები  92,4 64,4 28,0 68,7 50,1 18,6 formula  
    სხვა შენობა-ნაგებობები  740,7 227,3 513,4 573,0 225,6 347,4 formula  
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  18,2 0,0 18,2 13,8 0,0 13,8 formula  
    სატრანსპორტო საშუალებები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    მსუბუქი ავტომობილი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  18,2 0,0 18,2 13,8 0,0 13,8 formula  
    მაცივრის შეძენა  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    კომპიუტერის შეძენა  15,0 0,0 15,0 11,6 0,0 11,6 formula  
    ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა  2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 2,2 formula  
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    არაწარმოებული აქტივები   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    მიწა  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
  01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1 943,1 68,1 1 875,0 1 781,8 65,0 1 716,8 formula  
    მომუშავეთა რიცხოვნობა 114 0,0 114 114 0,0 114 formula  
    ხარჯები 1 917,4 68,1 1 849,3 1 764,9 65,0 1 699,9 formula  
    შრომის ანაზღაურება 1 105,6 0,0 1 105,6 1 062,9 0,0 1 062,9 formula  
    ხელფასი 1 105,6 0,0 1 105,6 1 062,9 0,0 1 062,9 formula  
    ხელფასები ფულადი ფორმით 1 105,6 0,0 1 105,6 1 062,9 0,0 1 062,9 formula  
    თანამდებობრივი სარგო 1 105,6 0,0 1 105,6 1 062,9 0,0 1 062,9 formula  
    საქონელი და მომსახურება 811,8 68,1 743,7 702,0 65,0 637,0 formula  
    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 197,7 0,0 197,7 195,3 0,0 195,3 formula  
    მივლინებები 13,0 0,0 13,0 8,8 0,0 8,8 formula  
    მივლინება ქვეყნის შიგნით 9,0 0,0 9,0 5,7 0,0 5,7 formula  
    მივლინება ქვეყნის გარეთ 4,0 0,0 4,0 3,1 0,0 3,1 formula  
    ოფისის ხარჯები 248,1 68,1 180,0 189,5 65,0 124,5 formula  
    საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 14,0 0,0 14,0 12,3 0,0 12,3 formula  
    ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 20,8 0,0 20,8 11,7 0,0 11,7 formula  
    მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 28,8 0,0 28,8 16,3 0,0 16,3 formula  
    კომპიუტერული ტექნიკა 4,3 0,0 4,3 2,7 0,0 2,7 formula  
    კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 8,0 0,0 8,0 3,7 0,0 3,7 formula  
    გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 9,0 0,0 9,0 3,3 0,0 3,3 formula  
    სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  7,5 0,0 7,5 6,6 0,0 6,6 formula  
    საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 7,7 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 formula  
    საოფისე ავეჯი 6,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 formula  
    სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 formula  
    შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი  68,1 68,1 0,0 65,0 65,0 0,0 formula  
    კავშირგაბმულობის ხარჯი  35,0 0,0 35,0 24,0 0,0 24,0 formula  
    საფოსტო მომსახურების ხარჯი  2,0 0,0 2,0 1,9 0,0 1,9 formula  
    კომუნალური ხარჯი  68,6 0,0 68,6 56,7 0,0 56,7 formula  
    ელექტროენერგიის ხარჯი 7,5 0,0 7,5 7,3 0,0 7,3 formula  
    წყლის ხარჯი 9,0 0,0 9,0 8,5 0,0 8,5 formula  
    ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი 33,0 0,0 33,0 25,9 0,0 25,9 formula  
    შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  19,1 0,0 19,1 15,0 0,0 15,0 formula  
    ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  3,1 0,0 3,1 1,6 0,0 1,6 formula  
    წარმომადგენლობითი ხარჯები  28,0 0,0 28,0 25,5 0,0 25,5 formula  
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  106,0 0,0 106,0 86,9 0,0 86,9 formula  
    საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  75,0 0,0 75,0 63,8 0,0 63,8 formula  
    მიმდინარე რემონტის ხარჯი  6,5 0,0 6,5 4,9 0,0 4,9 formula  
    ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 23,5 0,0 23,5 17,2 0,0 17,2 formula  
    ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 formula  
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 219,0 0,0 219,0 196,0 0,0 196,0 formula  
    აუდიტორული მომსახურების ხარჯი  4,5 0,0 4,5 2,5 0,0 2,5 formula  
    საარქივო მომსახურების ხარჯი  4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 formula  
    შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი  76,0 0,0 76,0 76,0 0,0 76,0 formula  
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  134,5 0,0 134,5 113,5 0,0 113,5 formula  
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,7 0,0 25,7 16,9 0,0 16,9 formula  
    ძირითადი აქტივები  25,7 0,0 25,7 16,9 0,0 16,9 formula  
    შენობა-ნაგებობები  10,0 0,0 10,0 4,6 0,0 4,6 formula  
    არასაცხოვრებელი შენობები  10,0 0,0 10,0 4,6 0,0 4,6 formula  
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  15,7 0,0 15,7 12,3 0,0 12,3 formula  
    სატრანსპორტო საშუალებები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    მსუბუქი ავტომობილი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  15,7 0,0 15,7 12,3 0,0 12,3 formula  
    კომპიუტერის შეძენა  15,0 0,0 15,0 11,6 0,0 11,6 formula  
    ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა  0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7 formula  
    არაწარმოებული აქტივები   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    მიწა  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
  01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 486,4 0,0 486,4 450,0 0,0 450,0 formula  
    მომუშავეთა რიცხოვნობა 21   21 21   21 formula  
70111   ხარჯები 481,4 0,0 481,4 445,4 0,0 445,4 formula  
    შრომის ანაზღაურება 330,6 0,0 330,6 330,6 0,0 330,6 formula  
    ხელფასი 330,6 0,0 330,6 330,6 0,0 330,6 formula  
    ხელფასები ფულადი ფორმით 330,6 0,0 330,6 330,6 0,0 330,6 formula  
    თანამდებობრივი სარგო 330,6   330,6 330,6   330,6    
    საქონელი და მომსახურება 150,8 0,0 150,8 114,8 0,0 114,8 formula  
    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 22,5   22,5 20,3   20,3    
    მივლინებები 4,5 0,0 4,5 2,7 0,0 2,7 formula  
    მივლინება ქვეყნის შიგნით 2,0   2,0 0,6   0,6    
    მივლინება ქვეყნის გარეთ 2,5   2,5 2,1   2,1    
    ოფისის ხარჯები 66,8 0,0 66,8 39,2 0,0 39,2 formula  
    საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 3,0   3,0 2,4   2,4    
    ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 19,5   19,5 11,2   11,2    
    მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 11,1 0,0 11,1 7,3 0,0 7,3 formula  
    კომპიუტერული ტექნიკა 2,4   2,4 1,6   1,6    
    კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 3,0   3,0 1,0   1,0    
    გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 2,0   2,0 1,8   1,8    
    სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  3,7   3,7 2,9   2,9    
    საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    საოფისე ავეჯი 2,0   2,0 0,0        
    კავშირგაბმულობის ხარჯი  17,0   17,0 8,4   8,4    
    საფოსტო მომსახურების ხარჯი  0,6   0,6 0,5   0,5    
    კომუნალური ხარჯი  12,5 0,0 12,5 8,9 0,0 8,9 formula  
    ელექტროენერგიის ხარჯი 2,5   2,5 2,3   2,3    
    ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი 10,0   10,0 6,6   6,6    
    ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  1,1   1,1 0,5   0,5    
    წარმომადგენლობითი ხარჯები  9,5   9,5 9,5   9,5    
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  23,5 0,0 23,5 19,9 0,0 19,9 formula  
    საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  15,0   15,0 11,8   11,8    
    მიმდინარე რემონტის ხარჯი  1,5   1,5 1,5   1,5    
    ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 7,0   7,0 6,6   6,6    
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 24,0 0,0 24,0 23,2 0,0 23,2 formula  
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  24,0   24,0 23,2   23,2    
70111   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,0 0,0 5,0 4,6 0,0 4,6 formula  
    ძირითადი აქტივები  5,0 0,0 5,0 4,6 0,0 4,6 formula  
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  5,0 0,0 5,0 4,6 0,0 4,6 formula  
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  5,0 0,0 5,0 4,6 0,0 4,6 formula  
    კომპიუტერის შეძენა  5,0   5,0 4,6   4,6    
  01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 364,7 68,1 1 296,6 1 253,9 65,0 1 188,9 formula  
    მომუშავეთა რიცხოვნობა 93   93 93,0   93,0 formula  
70111   ხარჯები 1 344,0 68,1 1 275,9 1 241,6 65,0 1 176,6 formula  
    შრომის ანაზღაურება 775,0 0,0 775,0 732,3 0,0 732,3 formula  
    ხელფასი 775,0 0,0 775,0 732,3 0,0 732,3 formula  
    ხელფასები ფულადი ფორმით 775,0 0,0 775,0 732,3 0,0 732,3 formula  
    თანამდებობრივი სარგო 775,0   775,0 732,3   732,3    
    საქონელი და მომსახურება 569,0 68,1 500,9 509,3 65,0 444,3 formula  
    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 175,2   175,2 175,0   175,0    
    მივლინებები 8,5 0,0 8,5 6,1 0,0 6,1 formula  
    მივლინება ქვეყნის შიგნით 7,0   7,0 5,1   5,1    
    მივლინება ქვეყნის გარეთ 1,5   1,5 1,0   1,0    
    ოფისის ხარჯები 181,3 68,1 113,2 150,3 65,0 85,3 formula  
    საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 11,0   11,0 9,9   9,9    
    ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 1,3   1,3 0,5   0,5    
    მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 17,7 0,0 17,7 9,0 0,0 9,0 formula  
    კომპიუტერული ტექნიკა 1,9   1,9 1,1   1,1    
    კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 5,0   5,0 2,7   2,7    
    გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 7,0   7,0 1,5   1,5    
    სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  3,8   3,8 3,7   3,7    
    საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 5,7 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 formula  
    საოფისე ავეჯი 4,5   4,5 0,0   0,0    
    სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  1,2   1,2 0,0        
    შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი  68,1 68,1   65,0 65,0      
    კავშირგაბმულობის ხარჯი  18,0   18,0 15,6   15,6    
    საფოსტო მომსახურების ხარჯი  1,4   1,4 1,4   1,4    
    კომუნალური ხარჯი  56,1 0,0 56,1 47,8 0,0 47,8 formula  
    ელექტროენერგიის ხარჯი 5,0   5,0 5,0   5,0    
    წყლის ხარჯი 9,0   9,0 8,5   8,5    
    ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 23,0   23,0 19,3   19,3    
    შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  19,1   19,1 15,0   15,0    
    გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი 2,0   2,0 1,1   1,1    
    წარმომადგენლობითი ხარჯები  18,5   18,5 16,0   16,0    
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  82,5 0,0 82,5 67,0 0,0 67,0 formula  
    საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  60,0   60,0 52,0   52,0    
    მიმდინარე რემონტის ხარჯი  5,0   5,0 3,4   3,4    
     სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 16,5   16,5 10,6   10,6    
    ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  1,0   1,0 1,0   1,0    
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 103,0 0,0 103,0 94,9 0,0 94,9 formula  
    აუდიტორული მომსახურების ხარჯი  4,5   4,5 2,5   2,5    
    საარქივო მომსახურების ხარჯი  4,0   4,0 4,0   4,0    
    შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი  76,0   76,0 76,0   76,0    
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  18,5   18,5 12,4   12,4    
70111   არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,7 0,0 20,7 12,3 0,0 12,3 formula  
    ძირითადი აქტივები  20,7 0,0 20,7 12,3 0,0 12,3 formula  
    შენობა-ნაგებობები  10,0 0,0 10,0 4,6 0,0 4,6 formula  
    არასაცხოვრებელი შენობები  10,0   10,0 4,6   4,6    
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  10,7 0,0 10,7 7,7 0,0 7,7 formula  
    სატრანსპორტო საშუალებები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    მსუბუქი ავტომობილი 0,0     0,0        
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  10,7 0,0 10,7 7,7 0,0 7,7 formula  
    კომპიუტერის შეძენა  10,0   10,0 7,0   7,0    
    ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა  0,7   0,7 0,7   0,7    
    არაწარმოებული აქტივები   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    მიწა  0,0     0,0        
  01 03 სარეზერვო ფონდი 80,0 0,0 80,0 71,0 0,0 71,0 formula  
70112   ხარჯები 80,0 0,0 80,0 71,0 0,0 71,0 formula  
    საქონელი და მომსახურება 80,0 0,0 80,0 71,0 0,0 71,0 formula  
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 80,0 0,0 80,0 71,0 0,0 71,0 formula  
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  80,0   80,0 71,0   71,0    
  01 04  შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები 5,0 0,0 5,0 2,3 0,0 2,3 formula  
70133   ხარჯები 5,0 0,0 5,0 2,3 0,0 2,3 formula  
    საქონელი და მომსახურება 5,0 0,0 5,0 2,3 0,0 2,3 formula  
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5,0 0,0 5,0 2,3 0,0 2,3 formula  
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  5,0   5,0 2,3   2,3    
  01 08 ჰერალდიკა 7,0 0,0 7,0 4,6 0,0 4,6 formula  
7018   ხარჯები 7,0 0,0 7,0 4,6 0,0 4,6 formula  
    საქონელი და მომსახურება 7,0 0,0 7,0 4,6 0,0 4,6 formula  
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7,0 0,0 7,0 4,6 0,0 4,6 formula  
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  7,0   7,0 4,6   4,6    
  02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 632,4 0,0 632,4 576,7 0,0 576,7 formula  
    მომუშავეთა რიცხოვნობა 71 0,0 71 0,0     formula  
    ხარჯები 632,4 0,0 632,4 576,7 0,0 576,7 formula  
    შრომის ანაზღაურება 496,0 0,0 496,0 485,3 0,0 485,3 formula  
    ხელფასი 496,0 0,0 496,0 485,3 0,0 485,3 formula  
    ხელფასები ფულადი ფორმით 496,0 0,0 496,0 485,3 0,0 485,3 formula  
    თანამდებობრივი სარგო 496,0 0,0 496,0 485,3 0,0 485,3 formula  
    საქონელი და მომსახურება 116,8 0,0 116,8 74,3 0,0 74,3 formula  
    მივლინებები 1,6 0,0 1,6 0,9 0,0 0,9 formula  
    მივლინება ქვეყნის შიგნით 1,6 0,0 1,6 0,9 0,0 0,9 formula  
    ოფისის ხარჯები 32,5 0,0 32,5 18,0 0,0 18,0 formula  
    საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 2,6 0,0 2,6 2,3 0,0 2,3 formula  
    მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 1,1 0,0 1,1 0,7 0,0 0,7 formula  
    კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 1,1 0,0 1,1 0,7 0,0 0,7 formula  
    საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 3,3 0,0 3,3 3,1 0,0 3,1 formula  
    სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  3,3 0,0 3,3 3,1 0,0 3,1 formula  
    შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი  5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    კავშირგაბმულობის ხარჯი  5,9 0,0 5,9 3,6 0,0 3,6 formula  
    საფოსტო მომსახურების ხარჯი  0,6 0,0 0,6 0,5 0,0 0,5 formula  
    კომუნალური ხარჯი  14,0 0,0 14,0 7,8 0,0 7,8 formula  
    ელექტროენერგიის ხარჯი 2,0 0,0 2,0 1,6 0,0 1,6 formula  
    წყლის ხარჯი 2,0 0,0 2,0 1,8 0,0 1,8 formula  
    ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი 10,0 0,0 10,0 4,4 0,0 4,4 formula  
    რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  82,7 0,0 82,7 55,4 0,0 55,4 formula  
    საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  48,1 0,0 48,1 40,8 0,0 40,8 formula  
    მიმდინარე რემონტის ხარჯი  6,1 0,0 6,1 1,6 0,0 1,6 formula  
    ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 16,5 0,0 16,5 5,4 0,0 5,4 formula  
    მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი  6,0 0,0 6,0 4,5 0,0 4,5 formula  
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები  6,0 0,0 6,0 3,1 0,0 3,1 formula  
    სხვა ხარჯები 19,6 0,0 19,6 17,1 0,0 17,1 formula  
    სხვადასხვა ხარჯები  19,6 0,0 19,6 17,1 0,0 17,1 formula  
    სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები  19,6 0,0 19,6 17,1 0,0 17,1 formula  
    პერსონალის დაზღვევის ხარჯი  19,6 0,0 19,6 17,1 0,0 17,1 formula  
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    მაცივრის შეძენა  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
  02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 527,4 0,0 527,4 484,3 0,0 484,3 formula  
    მომუშავეთა რიცხოვნობა 62   62 62   62 formula  
7032   ხარჯები 527,4 0,0 527,4 484,3 0,0 484,3 formula  
    შრომის ანაზღაურება 420,0 0,0 420,0 411,8 0,0 411,8 formula  
    ხელფასი 420,0 0,0 420,0 411,8 0,0 411,8 formula  
    ხელფასები ფულადი ფორმით 420,0 0,0 420,0 411,8 0,0 411,8 formula  
    თანამდებობრივი სარგო 420,0   420,0 411,8   411,8    
    საქონელი და მომსახურება 87,8 0,0 87,8 55,4 0,0 55,4 formula  
    მივლინებები 0,6 0,0 0,6 0,4 0,0 0,4 formula  
    მივლინება ქვეყნის შიგნით 0,6   0,6 0,4   0,4    
    ოფისის ხარჯები 21,2 0,0 21,2 10,5 0,0 10,5 formula  
    საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 0,6   0,6 0,4   0,4    
    მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 0,5 0,0 0,5 0,1 0,0 0,1 formula  
    კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 0,5   0,5 0,1   0,1    
    საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 formula  
    სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  2,5   2,5 2,5   2,5    
    შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი  5,0   5,0 0,0        
    კავშირგაბმულობის ხარჯი  3,1   3,1 2,1   2,1    
    კომუნალური ხარჯი  9,5 0,0 9,5 5,4 0,0 5,4 formula  
    ელექტროენერგიის ხარჯი 1,5   1,5 1,4   1,4    
    წყლის ხარჯი 2,0   2,0 1,8   1,8    
    ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 6,0   6,0 2,2   2,2    
    რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  0,0     0,0        
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  66,0 0,0 66,0 44,5 0,0 44,5 formula  
    საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  39,5   39,5 35,0   35,0    
    მიმდინარე რემონტის ხარჯი  5,5   5,5 1,1   1,1    
    ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 15,0   15,0 3,9   3,9    
    მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი  6,0   6,0 4,5   4,5    
    სხვა ხარჯები 19,6 0,0 19,6 17,1 0,0 17,1 formula  
    სხვადასხვა ხარჯები  19,6 0,0 19,6 17,1 0,0 17,1 formula  
    სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები  19,6 0,0 19,6 17,1 0,0 17,1 formula  
    პერსონალის დაზღვევის ხარჯი  19,6   19,6 17,1   17,1    
7032   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    მაცივრის შეძენა  0,0     0,0        
  02 03 ქვეყნის, თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 105,0 0,0 105,0 92,4 0,0 92,4 formula  
    მომუშავეთა რიცხოვნობა 9   9 9   9 formula  
702   ხარჯები 105,0 0,0 105,0 92,4 0,0 92,4 formula  
    შრომის ანაზღაურება 76,0 0,0 76,0 73,5 0,0 73,5 formula  
    ხელფასი 76,0 0,0 76,0 73,5 0,0 73,5 formula  
    ხელფასები ფულადი ფორმით 76,0 0,0 76,0 73,5 0,0 73,5 formula  
    თანამდებობრივი სარგო 76,0   76,0 73,5   73,5    
    საქონელი და მომსახურება 29,0 0,0 29,0 18,9 0,0 18,9 formula  
    მივლინებები 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 formula  
    მივლინება ქვეყნის შიგნით 1,0   1,0 0,5   0,5    
    ოფისის ხარჯები 11,3 0,0 11,3 7,5 0,0 7,5 formula  
    საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 2,0   2,0 1,9   1,9    
    მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 formula  
    კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 0,6   0,6 0,6   0,6    
    საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 0,8 0,0 0,8 0,6 0,0 0,6 formula  
    სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  0,8   0,8 0,6   0,6    
    კავშირგაბმულობის ხარჯი  2,8   2,8 1,5   1,5    
    საფოსტო მომსახურების ხარჯი  0,6   0,6 0,5   0,5    
    კომუნალური ხარჯი  4,5 0,0 4,5 2,4 0,0 2,4 formula  
    ელექტროენერგიის ხარჯი 0,5   0,5 0,2   0,2    
    ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი 4,0   4,0 2,2   2,2    
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  16,7 0,0 16,7 10,9 0,0 10,9 formula  
    საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  8,6   8,6 5,8   5,8    
    მიმდინარე რემონტის ხარჯი  0,6   0,6 0,5   0,5    
     სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 1,5   1,5 1,5   1,5    
    წვევამდელთა გადაყვანის ხარჯები  6,0   6,0 3,1   3,1    
  03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 3 773,9 2 030,1 1 743,8 3 378,0 1 880,8 1 497,2 formula  
    ხარჯები 729,1 22,4 706,7 594,6 20,1 574,5 formula  
    საქონელი და მომსახურება 729,1 22,4 706,7 594,6 20,1 574,5 formula  
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 729,1 22,4 706,7 594,6 20,1 574,5 formula  
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  729,1 22,4 706,7 594,6 20,1 574,5 formula  
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 044,8 2 007,7 1 037,1 2 783,4 1 860,7 922,7 formula  
    ძირითადი აქტივები  3 044,8 2 007,7 1 037,1 2 783,4 1 860,7 922,7 formula  
    შენობა-ნაგებობები  3 044,8 2 007,7 1 037,1 2 783,4 1 860,7 922,7 formula  
    საცხოვრებელი შენობები  11,8 6,4 5,4 0,0 0,0 0,0 formula  
    გზები  1 910,4 1 177,3 733,1 1 841,3 1 120,2 721,1 formula  
    საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  848,0 708,6 139,4 745,7 641,1 104,6 formula  
    ელექტრო გადაცემი ხაზები  92,4 64,4 28,0 68,7 50,1 18,6 formula  
    სხვა შენობა-ნაგებობები  182,2 51,0 131,2 127,7 49,3 78,4 formula  
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
  03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1 985,9 1 177,3 808,6 1 842,2 1 120,2 722,0 formula  
70451   ხარჯები 75,5 0,0 75,5 0,9 0,0 0,9 formula  
    საქონელი და მომსახურება 75,5 0,0 75,5 0,9 0,0 0,9 formula  
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 75,5 0,0 75,5 0,9 0,0 0,9 formula  
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  75,5   75,5 0,9   0,9    
70451   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 910,4 1 177,3 733,1 1 841,3 1 120,2 721,1 formula  
    ძირითადი აქტივები  1 910,4 1 177,3 733,1 1 841,3 1 120,2 721,1 formula  
    შენობა-ნაგებობები  1 910,4 1 177,3 733,1 1 841,3 1 120,2 721,1 formula  
    გზები  1 910,4 1 177,3 733,1 1 841,3 1 120,2 721,1    
  03 02 დასუფთავების ღონისძიებები 459,3 5,1 454,2 433,8 4,8 429,0 formula  
7051   ხარჯები 459,3 5,1 454,2 433,8 4,8 429,0 formula  
    საქონელი და მომსახურება 459,3 5,1 454,2 433,8 4,8 429,0 formula  
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 459,3 5,1 454,2 433,8 4,8 429,0 formula  
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  459,3 5,1 454,2 433,8 4,8 429,0    
  03 03 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 84,4 24,0 60,4 66,1 7,5 58,6 formula  
7052   არაფინანსური აქტივების ზრდა 84,4 24,0 60,4 66,1 7,5 58,6 formula  
    ძირითადი აქტივები  84,4 24,0 60,4 66,1 7,5 58,6 formula  
    შენობა-ნაგებობები  84,4 24,0 60,4 66,1 7,5 58,6 formula  
    საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  84,4 24,0 60,4 66,1 7,5 58,6    
  03 04 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია 11,8 6,4 5,4 0,0 0,0 0,0 formula  
7061   არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,8 6,4 5,4 0,0 0,0 0,0 formula  
    ძირითადი აქტივები  11,8 6,4 5,4 0,0 0,0 0,0 formula  
    შენობა-ნაგებობები  11,8 6,4 5,4 0,0 0,0 0,0 formula  
    საცხოვრებელი შენობები  11,8 6,4 5,4 0,0        
  03 05 წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 775,1 684,6 90,5 689,0 633,6 55,4 formula  
7063   ხარჯები 11,5 0,0 11,5 9,4 0,0 9,4 formula  
    საქონელი და მომსახურება 11,5 0,0 11,5 9,4 0,0 9,4 formula  
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 11,5 0,0 11,5 9,4 0,0 9,4 formula  
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  11,5   11,5 9,4   9,4    
7063   არაფინანსური აქტივების ზრდა 763,6 684,6 79,0 679,6 633,6 46,0 formula  
    ძირითადი აქტივები  763,6 684,6 79,0 679,6 633,6 46,0 formula  
    შენობა-ნაგებობები  763,6 684,6 79,0 679,6 633,6 46,0 formula  
    საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  763,6 684,6 79,0 679,6 633,6 46,0    
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,0     0,0        
  03 06 გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 236,9 64,4 172,5 191,9 50,1 141,8 formula  
7064   ხარჯები 144,5 0,0 144,5 123,2 0,0 123,2 formula  
    საქონელი და მომსახურება 144,5 0,0 144,5 123,2 0,0 123,2 formula  
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 144,5 0,0 144,5 123,2 0,0 123,2 formula  
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  144,5   144,5 123,2   123,2    
7064   არაფინანსური აქტივების ზრდა 92,4 64,4 28,0 68,7 50,1 18,6 formula  
    ძირითადი აქტივები  92,4 64,4 28,0 68,7 50,1 18,6 formula  
    შენობა-ნაგებობები  92,4 64,4 28,0 68,7 50,1 18,6 formula  
    ელექტრო გადაცემი ხაზები  92,4 64,4 28,0 68,7 50,1 18,6    
  03 07 საექსპერტო მომსახურების, სატრანსპორტო საშუალებების გაფორმების და საკადასტრო რუკების მომზადები ხარჯები 5,0 0,0 5,0 0,1 0,0 0,1 formula  
7066   ხარჯები 5,0 0,0 5,0 0,1 0,0 0,1 formula  
    საქონელი და მომსახურება 5,0 0,0 5,0 0,1 0,0 0,1 formula  
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5,0 0,0 5,0 0,1 0,0 0,1 formula  
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  5,0   5,0 0,1   0,1    
  03 09 ქარსაცავი ზოლის მოწყობა 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 formula  
7066   ხარჯები 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    საქონელი და მომსახურება 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  2,0   2,0 0,0   0,0    
  03 10 სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები 182,2 51,0 131,2 127,7 49,3 78,4 formula  
7066   არაფინანსური აქტივების ზრდა 182,2 51,0 131,2 127,7 49,3 78,4 formula  
    ძირითადი აქტივები  182,2 51,0 131,2 127,7 49,3 78,4 formula  
    შენობა-ნაგებობები  182,2 51,0 131,2 127,7 49,3 78,4 formula  
    სხვა შენობა-ნაგებობები  182,2 51,0 131,2 127,7 49,3 78,4    
  03 05 საკონტროლო აპარატურის შეძენა (ელექტრომრიცხველები) 31,3 17,3 14,0 27,2 15,3 11,9 formula  
7066   ხარჯები 31,3 17,3 14,0 27,2 15,3 11,9 formula  
    საქონელი და მომსახურება 31,3 17,3 14,0 27,2 15,3 11,9 formula  
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 31,3 17,3 14,0 27,2 15,3 11,9 formula  
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  31,3 17,3 14,0 27,2 15,3 11,9    
  04 00 განათლება 1 252,4 97,3 1 155,1 1 088,4 97,3 991,1 formula  
    ხარჯები 810,0 0,0 810,0 757,5 0,0 757,5 formula  
    სუბსიდიები 810,0 0,0 810,0 757,5 0,0 757,5 formula  
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 442,4 97,3 345,1 330,9 97,3 233,6 formula  
    ძირითადი აქტივები  442,4 97,3 345,1 330,9 97,3 233,6 formula  
    შენობა-ნაგებობები  442,4 97,3 345,1 330,9 97,3 233,6 formula  
    სხვა შენობა-ნაგებობები  442,4 97,3 345,1 330,9 97,3 233,6 formula  
  04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1 252,4 97,3 1 155,1 1 088,4 97,3 991,1 formula  
7091   ხარჯები 810,0 0,0 810,0 757,5 0,0 757,5 formula  
    სუბსიდიები 810,0   810,0 757,5   757,5    
7091   არაფინანსური აქტივების ზრდა 442,4 97,3 345,1 330,9 97,3 233,6 formula  
    ძირითადი აქტივები  442,4 97,3 345,1 330,9 97,3 233,6 formula  
    შენობა-ნაგებობები  442,4 97,3 345,1 330,9 97,3 233,6 formula  
    სხვა შენობა-ნაგებობები  442,4 97,3 345,1 330,9 97,3 233,6    
  05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 920,8 79,0 841,8 884,2 79,0 805,2 formula  
    ხარჯები 763,7 0,0 763,7 743,7 0,0 743,7 formula  
    საქონელი და მომსახურება 7,0 0,0 7,0 3,0 0,0 3,0 formula  
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7,0 0,0 7,0 3,0 0,0 3,0 formula  
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  7,0 0,0 7,0 3,0 0,0 3,0 formula  
    სუბსიდიები 756,7 0,0 756,7 740,7 0,0 740,7 formula  
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 157,1 79,0 78,1 140,5 79,0 61,5 formula  
    ძირითადი აქტივები  157,1 79,0 78,1 140,5 79,0 61,5 formula  
    შენობა-ნაგებობები  154,6 79,0 75,6 139,0 79,0 60,0 formula  
    არასაცხოვრებელი შენობები  38,5 0,0 38,5 24,6 0,0 24,6 formula  
    სხვა შენობა-ნაგებობები  116,1 79,0 37,1 114,4 79,0 35,4 formula  
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  2,5 0,0 2,5 1,5 0,0 1,5 formula  
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  2,5 0,0 2,5 1,5 0,0 1,5 formula  
    ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა  1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 formula  
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 formula  
  05 01  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 159,1 0,0 159,1 155,7 0,0 155,7 formula  
7081   ხარჯები 159,1 0,0 159,1 155,7 0,0 155,7 formula  
    სუბსიდიები 159,1   159,1 155,7   155,7    
  05 02 სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა 116,1 79,0 37,1 114,4 79,0 35,4 formula  
7081   არაფინანსური აქტივების ზრდა 116,1 79,0 37,1 114,4 79,0 35,4 formula  
    ძირითადი აქტივები  116,1 79,0 37,1 114,4 79,0 35,4 formula  
    შენობა-ნაგებობები  116,1 79,0 37,1 114,4 79,0 35,4 formula  
    სხვა შენობა-ნაგებობები  116,1 79,0 37,1 114,4 79,0 35,4    
  05 03 ა(ა)იპ „კულტურისა და სპორტის ცენტრის“ადმინისტრაციული ხარჯები 54,3 0,0 54,3 53,9 0,0 53,9 formula  
7082   ხარჯები 54,3 0,0 54,3 53,9 0,0 53,9 formula  
    სუბსიდიები 54,3   54,3 53,9   53,9    
  05 04 კულტურის სახლები 153,6 0,0 153,6 144,9 0,0 144,9 formula  
7082   ხარჯები 153,6 0,0 153,6 144,9 0,0 144,9 formula  
    სუბსიდიები 153,6   153,6 144,9   144,9    
7082   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    შენობა-ნაგებობები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
  05 05 ბიბლიოთეკები 55,1 0,0 55,1 47,5 0,0 47,5 formula  
7082   ხარჯები 47,2 0,0 47,2 47,2 0,0 47,2 formula  
    სუბსიდიები 47,2   47,2 47,2   47,2    
7082   არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,9 0,0 7,9 0,3 0,0 0,3 formula  
    ძირითადი აქტივები  7,9 0,0 7,9 0,3 0,0 0,3 formula  
    შენობა-ნაგებობები  7,9 0,0 7,9 0,3 0,0 0,3 formula  
    არასაცხოვრებელი შენობები  7,9   7,9 0,3   0,3    
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,0   0,0 0,0   0,0    
  05 06 მუზეუმები 47,0 0,0 47,0 46,0 0,0 46,0 formula  
7082   ხარჯები 46,0 0,0 46,0 46,0 0,0 46,0 formula  
    სუბსიდიები 46,0   46,0 46,0   46,0    
7082   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    ძირითადი აქტივები  1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 formula  
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  1,0   1,0 0,0        
  05 07 ძეგლთა დაცვის ხარჯები 6,3 0,0 6,3 6,3 0,0 6,3 formula  
7082   ხარჯები 6,3 0,0 6,3 6,3 0,0 6,3 formula  
    სუბსიდიები 6,3   6,3 6,3   6,3    
  05 08 კულტურული ღონისძიებები 74,3 0,0 74,3 73,6 0,0 73,6 formula  
7082   ხარჯები 74,3 0,0 74,3 73,6 0,0 73,6 formula  
    სუბსიდიები 74,3   74,3 73,6   73,6    
  05 09 ხელოვნების სკოლა 134,7 0,0 134,7 128,4 0,0 128,4 formula  
7082   ხარჯები 104,1 0,0 104,1 104,1 0,0 104,1 formula  
    სუბსიდიები 104,1   104,1 104,1   104,1    
7082   არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,6 0,0 30,6 24,3 0,0 24,3 formula  
    ძირითადი აქტივები  30,6 0,0 30,6 24,3 0,0 24,3 formula  
    შენობა-ნაგებობები  30,6 0,0 30,6 24,3 0,0 24,3 formula  
    არასაცხოვრებელი შენობები  30,6   30,6 24,3   24,3    
  05 10  რელიგიური საქმიანობის დაფინანსება 18,3 0,0 18,3 17,4 0,0 17,4 formula  
7084   ხარჯები 18,3 0,0 18,3 17,4 0,0 17,4 formula  
    სუბსიდიები 18,3   18,3 17,4   17,4    
  05 11 პრესის მომსახურების ხარჯები 63,0 0,0 63,0 59,0 0,0 59,0 formula  
7083   ხარჯები 61,5 0,0 61,5 57,5 0,0 57,5 formula  
    საქონელი და მომსახურება 7,0 0,0 7,0 3,0 0,0 3,0 formula  
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7,0 0,0 7,0 3,0 0,0 3,0 formula  
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  7,0   7,0 3,0   3,0    
    სუბსიდიები 54,5   54,5 54,5   54,5    
7083   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 formula  
    ძირითადი აქტივები  1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 formula  
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 formula  
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 formula  
    ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა  1,5   1,5 1,5   1,5    
    ა( ა) იპ ,, ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის სკოლა 39,0 0,0 39,0 37,1 0,0 37,1 formula  
7082   ხარჯები 39,0 0,0 39,0 37,1 0,0 37,1 formula  
    სუბსიდიები 39,0   39,0 37,1   37,1    
  06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 625,1 40,0 585,1 575,4 40,0 535,4 formula  
    ხარჯები 625,1 40,0 585,1 575,4 40,0 535,4 formula  
    სუბსიდიები 286,1 0,0 286,1 280,3 0,0 280,3 formula  
    სოციალური უზრუნველყოფა 339,0 40,0 299,0 295,1 40,0 255,1 formula  
    დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება  339,0 40,0 299,0 295,1 40,0 255,1 formula  
    ფულადი ფორმით  339,0 40,0 299,0 295,1 40,0 255,1 formula  
  06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 91,1 0,0 91,1 91,1 0,0 91,1 formula  
7074   ხარჯები 91,1 0,0 91,1 91,1 0,0 91,1 formula  
    სუბსიდიები 91,1   91,1 91,1   91,1    
  06 02  სათნოების სახლი 195,0 0,0 195,0 189,2 0,0 189,2 formula  
7107   ხარჯები 195,0 0,0 195,0 189,2 0,0 189,2 formula  
    სუბსიდიები 195,0   195,0 189,2   189,2    
  06 03 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 formula  
7109   ხარჯები 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 formula  
    სოციალური უზრუნველყოფა 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 formula  
    დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება  3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 formula  
    ფულადი ფორმით  3,0   3,0 3,0   3,0    
  06 04 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება 336,0 40,0 296,0 292,1 40,0 252,1 formula  
7107   ხარჯები 336,0 40,0 296,0 292,1 40,0 252,1 formula  
    სოციალური უზრუნველყოფა 336,0 40,0 296,0 292,1 40,0 252,1 formula  
    დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება  336,0 40,0 296,0 292,1 40,0 252,1 formula  
    ფულადი ფორმით  336,0 40,0 296,0 292,1 40,0 252,1