საკრებულო
საკრებულოს დებულება
წევრები
საკრებულოს წევრები
საკრებულოს თავმჯდომარე
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
კომისიები
სოციალურ საკითხთა კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
სამანდატო საპროცედურო და ეთიკის კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
ინფრასრტუქტურისა და სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარების კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
აგრარულ საკითხთა,გარემოს დაცვისა და ქონების მართვის კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
საკრებულოს ფრაქციები
ფრაქცია მაჟორიტარები
წესდება
წევრები
თავმჯდომარე
ფრაქცია დედოფლისწყარო
წესდება
წევრები
თავმჯდომარე
ფრაქცია ხორნაბუჯი
წესდება
წევრები
თავმჯდომარე
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები"
წევრები
დროებითი სამუშაო ჯგუფები
საკრებულოს აპარატი
საკრებულოს აპარატის დებულება
აპარატის წევრები
აპარატის უფროსი
იურიდიული განყოფილების უფროსი
საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი
გამგეობა
გამგეობის დებულება
სტრუქტურული ერთეულები
ადმინისტრაციული სამსახური
დებულება
ზედამხედველობის სამსახური
დებულება
ინფრასტრუქტურის სამსახური
დებულება
კულტურის, სპორტის და ძეგლთა დაცვის სამსახური
დებულება
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
დებულება
საფინანსო სამსახური
დებულება
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
დებულება
სოფლის მეურნეობის სამსახური
დებულება
სოციალური სამსახური
დებულება
მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფიული მონაცემები
ისტორია
რუქა
ადმინისტრაციული ერთეულები
სამართლებრივი აქტები
საკრებულოს დადგენილებები
საკრებულოს განკარგულებები
თავმჯდომარის ბრძანებები
ბრძანებები
საკადრო ბრძანებები

DEDOPLISTSKARO.GE

DSC00257

ყველას გილოცავთ დამდეგ  2015 წელს. გისურვებთ მშვიდობას,წარმატებებსა და კეთილდღეობას .

გასული წელი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო როგორც მთელი ქვეყნისთვის,ასევე ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვისაც. ქვეყანაში ჩატარდა მართლაც დემოკრატიული და თავისუფალი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. ამით საქართველომ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა დემოკრატიის გზაზე. ამ არჩევნებით დასრულდა ხელისუფლების გადმობარების თითქმის ორწლიანი ეტაპი და ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტის სათავეში კოალიცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ პროფესიონალი და საქმეზე ორიენტირებული კადრები მოვიდნენ.

ხელისუფლებამ არსებითად შეცვალა პრიორიტეტები და მის მთავარ  საზრუნავად თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობაზე ზრუნვა იქცა. ამასთან, დღევანდელი ადგილობრივი თვითმმართველობა უფრო გამჭვირვალე და სახალხო გახდა.

ჩვენი მთავარი გამოწვევა დედოფლისწყაროს რაიონის ეკონიმიკური განვითარებაა, რათა  შეიქმნას ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების ყველა პირობა. ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები უკვე გადაიდგა. მომავალი წლისთვის იგეგმება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ზონების  ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც ასევე ჩვენი რაიონის  ეკონომიკურ წინსვლას შეუწყობს ხელს. დაგეგმილია სხვა მნიშვნელოვანი პროექტებიც, რომელთაც  ეტაპობრივად გაცნობებთ.  

ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი მომავალ თაობაზე ზრუნვა და ნიჭიერი ახალგაზრდების გვერდში დგომაა. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ უკვე არაერთ წარმატებულ ახალგაზრდას გაუწია თანადგომა და, შესაძლებლობის ფარგლებში, მათ გარკვეული მატერიალური დახმარებაც  გადასცა. ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენასა და მათზე ზრუნვას მომავალშიც აქტიურად გავაგრძელებთ.

ძალიან კარგად მესმის,რომ რაიონში ჯერ კიდევ ბევრი პრობლემაა მოსაგვარებელი. ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ყველა ჩვენს თანამემამულეს ცხოვრების ღირსეული პირობები შევუქმნათ.  კომპეტენციის ფარგლებში, ძალისხმევას არ დავიშურებთ, რომ პროცესი შეუქცევადი გახდეს  და განვითარების ტემპები მაქსიმალურად სწრაფი იყოს, რათა თითოეული თქვენგანის ოჯახს რაც შეიძლება  მოკლე დროში შეეხოს ის  რეფორმები,რასაც მთავრობა ახორციელებს.

კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამდეგ 2015 წელს. ბედნიერებას, ჯანის სიმრთელეს, ხვავსა და ბარაქას გისურვებთ, ძვირფასო დედოფლისწყაროელებო.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საჯარო სამსახურის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად მუნიციპალიტეტის საგამოცდო-საატესტაციო კომისიის მიერ გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპი-ტესტირება-გაიმართება 23 დეკემბერს დილის 9 საათზე. მისამართი:თბილისი,ჯიქიას ქ.N3

19 დეკემბერს 12 საათზე დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში გაიმართება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა.

განაცხადი მიიღება მხოლოდ ელექტრონული სახით მისამართზე: www.hr.gov.ge

09.12.2014-დან  18.12.2014-ის ჩათვლით

ვაკანტური ადგილები:

საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი.   საშტატო ერთეული:   1

თანამდებობრივი სარგო- 810 ლარი

საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.  საშტატო ერთეული:   3

თანამდებობრივი სარგო- 540 ლარი

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ.გვერდს

www.hr.gov.ge

თავი I

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის2015 წლის ბიუჯეტი

                მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 874,8

4 150,2

5 724,6

6 142,2

2 283,4

3 858,8

4 459,6

0,0

4 459,6

გადასახადები

2 969,8

0,0

2 969,8

1 500,0

0,0

1 500,0

1 534,1

0,0

1 534,1

გრანტები

5 600,7

4 150,2

1 450,5

3 792,2

2 283,4

1 508,8

1 925,5

0,0

1 925,5

სხვა შემოსავლები

1 304,3

0,0

1 304,3

850,0

0,0

850,0

1 000,0

0,0

1 000,0

ხარჯები

4 382,7

22,5

4 360,2

5 364,0

130,5

5 233,5

5 198,3

0,0

5 198,3

შრომის ანაზღაურება

1 657,3

0,0

1 657,3

1 598,1

0,0

1 598,1

1 716,8

0,0

1 716,8

საქონელი და მომსახურება

973,1

5,8

967,3

1 626,2

90,5

1 535,7

1 345,8

0,0

1 345,8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

1 451,1

16,7

1 434,4

1 821,1

0,0

1 821,1

1 812,7

0,0

1 812,7

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

288,0

0,0

288,0

299,0

40,0

259,0

303,0

0,0

303,0

სხვა ხარჯები

13,2

0,0

13,2

19,6

0,0

19,6

20,0

0,0

20,0

საოპერაციო სალდო

5 492,1

4 127,7

1 364,4

778,2

2 152,9

-1 374,7

-738,7

0,0

-738,7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 436,7

3 947,5

489,2

3 965,2

2 415,2

1 550,0

60,0

0,0

60,0

ზრდა

4 489,8

3 947,5

542,3

3 965,2

2 415,2

1 550,0

70,0

0,0

70,0

კლება

53,1

0,0

53,1

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

მთლიანი სალდო

1 055,4

180,2

875,2

-3 187,0

-262,3

-2 924,7

-798,7

0,0

-798,7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 055,4

180,2

875,2

-3 187,0

-262,3

-2 924,7

-798,7

0,0

-798,7

ზრდა

1 055,4

180,2

875,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 055,4

180,2

875,2

0,0

   

0,0

0,0

 

კლება

0,0

0,0

0,0

3 187,0

262,3

2 924,7

798,7

0,0

798,7

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

   

3 187,0

262,3

2 924,7

798,7

0,0

798,7

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000