საკრებულო
საკრებულოს დებულება
წევრები
საკრებულოს წევრები
საკრებულოს თავმჯდომარე
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
კომისიები
სოციალურ საკითხთა კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
სამანდატო საპროცედურო და ეთიკის კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
ინფრასრტუქტურისა და სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარების კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
აგრარულ საკითხთა,გარემოს დაცვისა და ქონების მართვის კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია
დებულება
წევრები
თავმჯდომარე
საკრებულოს ფრაქციები
ფრაქცია მაჟორიტარები
წესდება
წევრები
თავმჯდომარე
ფრაქცია დედოფლისწყარო
წესდება
წევრები
თავმჯდომარე
ფრაქცია ხორნაბუჯი
წესდება
წევრები
თავმჯდომარე
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები"
წევრები
დროებითი სამუშაო ჯგუფები
საკრებულოს აპარატი
საკრებულოს აპარატის დებულება
აპარატის წევრები
აპარატის უფროსი
იურიდიული განყოფილების უფროსი
საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი
გამგეობა
გამგეობის დებულება
სტრუქტურული ერთეულები
ადმინისტრაციული სამსახური
დებულება
ზედამხედველობის სამსახური
დებულება
ინფრასტრუქტურის სამსახური
დებულება
კულტურის, სპორტის და ძეგლთა დაცვის სამსახური
დებულება
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
დებულება
საფინანსო სამსახური
დებულება
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
დებულება
სოფლის მეურნეობის სამსახური
დებულება
სოციალური სამსახური
დებულება
მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფიული მონაცემები
ისტორია
რუქა
ადმინისტრაციული ერთეულები
სამართლებრივი აქტები
საკრებულოს დადგენილებები
საკრებულოს განკარგულებები
თავმჯდომარის ბრძანებები
ბრძანებები
საკადრო ბრძანებები

DEDOPLISTSKARO.GE

19 დეკემბერს 12 საათზე დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში გაიმართება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა.

განაცხადი მიიღება მხოლოდ ელექტრონული სახით მისამართზე: www.hr.gov.ge

09.12.2014-დან  18.12.2014-ის ჩათვლით

ვაკანტური ადგილები:

საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი.   საშტატო ერთეული:   1

თანამდებობრივი სარგო- 810 ლარი

საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.  საშტატო ერთეული:   3

თანამდებობრივი სარგო- 540 ლარი

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ.გვერდს

www.hr.gov.ge

თავი I

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის2015 წლის ბიუჯეტი

                მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 874,8

4 150,2

5 724,6

6 142,2

2 283,4

3 858,8

4 459,6

0,0

4 459,6

გადასახადები

2 969,8

0,0

2 969,8

1 500,0

0,0

1 500,0

1 534,1

0,0

1 534,1

გრანტები

5 600,7

4 150,2

1 450,5

3 792,2

2 283,4

1 508,8

1 925,5

0,0

1 925,5

სხვა შემოსავლები

1 304,3

0,0

1 304,3

850,0

0,0

850,0

1 000,0

0,0

1 000,0

ხარჯები

4 382,7

22,5

4 360,2

5 364,0

130,5

5 233,5

5 198,3

0,0

5 198,3

შრომის ანაზღაურება

1 657,3

0,0

1 657,3

1 598,1

0,0

1 598,1

1 716,8

0,0

1 716,8

საქონელი და მომსახურება

973,1

5,8

967,3

1 626,2

90,5

1 535,7

1 345,8

0,0

1 345,8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

1 451,1

16,7

1 434,4

1 821,1

0,0

1 821,1

1 812,7

0,0

1 812,7

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

288,0

0,0

288,0

299,0

40,0

259,0

303,0

0,0

303,0

სხვა ხარჯები

13,2

0,0

13,2

19,6

0,0

19,6

20,0

0,0

20,0

საოპერაციო სალდო

5 492,1

4 127,7

1 364,4

778,2

2 152,9

-1 374,7

-738,7

0,0

-738,7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 436,7

3 947,5

489,2

3 965,2

2 415,2

1 550,0

60,0

0,0

60,0

ზრდა

4 489,8

3 947,5

542,3

3 965,2

2 415,2

1 550,0

70,0

0,0

70,0

კლება

53,1

0,0

53,1

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

მთლიანი სალდო

1 055,4

180,2

875,2

-3 187,0

-262,3

-2 924,7

-798,7

0,0

-798,7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 055,4

180,2

875,2

-3 187,0

-262,3

-2 924,7

-798,7

0,0

-798,7

ზრდა

1 055,4

180,2

875,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 055,4

180,2

875,2

0,0

   

0,0

0,0

 

კლება

0,0

0,0

0,0

3 187,0

262,3

2 924,7

798,7

0,0

798,7

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

   

3 187,0

262,3

2 924,7

798,7

0,0

798,7

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

                   

 

                                  DSC00346

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო fracebook-ზე   -https://www.facebook.com/dedoplistskaroofficial?ref=hl

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო  twitteri-ზე      https://twitter.com/sakrebulo1/meda

 

                                                              DSC00076                                                                          

დედოფლისწყაროს საკრებულოს თავმჯდომარე ზვიად ჯავახიშვილი,სოფელ გამარჯვების წარმომადგენელი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გივი გიგაური და საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე დავით ალუღიშვილი სოფელ გამარჯვებაში   ხანძრის შედეგად დაზარალებული კობა არაბული ოჯახის ეწვივნენ. საკრებულოს წარმომადგენლებმა ხანძრის დროს მძიმედ დაშავებული  მცირეწლოვანისა და მისი დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიიღეს და ოჯახს დახმარებას შეპირდნენ.

შეგახსენებთ,რომ არაბულების სახლს ცეცხლი გასულ შაბათს გაუჩნდა. ხანძრის შედეგად ოჯახის მცირეწლოვანი წევრი და დიასახლისი დაშავდნენ. ამჟამად ისინი დამწვრობის ცენტრში მკურნალობენ.